هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام
 2. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دلیجان
 3. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان درگز
 4. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمنان
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شوش
 6. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساوجبلاغ
 7. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت
 8. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرندیه واقع در استان مرکزی
 9. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودبار واقع در استان گیلان
 10. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خوانسار واقع در استان اصفهان
 11. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خواف واقع در استان خراسان رضوی
 12. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دورود
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالدران
 14. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زابل
 15. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سنقر
 16. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سردشت
 17. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق
 18. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جلفا واقع در استان آذربایجان شرقی
 19. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سر پل ذهاب واقع در استان کرمانشاه
 20. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سیرجان
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خاتم
 22. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جوانرود
 23. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان حاجی آباد
 24. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دلفان
 25. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سوادکوه
 26. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیوان دره
 27. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تویسرکان
 28. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چناران واقع در استان خراسان رضوی
 29. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرمبید
 30. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چناران
 31. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جلفا
 32. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرند واقع در استان کرمان
 33. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سیرجان
 34. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهر بابک
 35. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دلیجان
 36. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهربابک
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرندیه
 38. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق واقع در استان آذربایجان شرقی
 39. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دنا
 40. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهریار
 41. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دهلران
 42. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جیرفت
 43. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دزفول
 44. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیواندره
 45. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تیران و کرون
 46. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیلم
 47. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دامغان واقع در استان سمنان
 48. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی
 49. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شفت واقع در استان گیلان
 50. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دنا
 51. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چابهار
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سنقر
 53. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سیاهکل
 54. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرمدره
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تویسرکان
 56. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سوادکوه
 57. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رشت واقع در استان گیلان
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول
 59. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرندیه واقع در استان مرکزی
 60. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شبستر واقع در استان آذربایجان شرقی
 61. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمنان
 62. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ری
 63. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سنقر
 64. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چابهار
 65. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دورود
 66. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاسک
 67. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان درگز
 68. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتی واقع در استان بوشهر
 69. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودبار
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شاهرود واقع در استان سمنان
 71. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان راور
 72. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرمشهر
 73. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتستان
 74. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاجرم
 75. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودبار
 76. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دماوند
 77. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رامسر واقع در استان مازندران
 78. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالدران
 79. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زابل
 80. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام
 81. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سیاهکل
 82. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خمینی شهر
 83. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دورود
 84. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جهرم
 85. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دورود
 86. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خاش
 87. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاسک واقع در استان هرمزگان
 88. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سربیشه
 89. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جیرفت
 90. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سپیدان
 91. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سپیدان
 92. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام
 93. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رضوانشهر
 94. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان داراب
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالوس واقع در استان مازندران
 96. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خوانسار
 97. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم سفلی
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دامغان
 99. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیواندره
 100. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساری